INGEVULD

Senior Concern Controller

 

FINANCE BUSINESSPARTNER ROL, WAARBIJ JE ORGANISATIE BREED
ADVISEERT EN FACILIITEERT

 

De afdeling Concerncontrol is hét verlengstuk van financiën naar de operatie in de breedste zin van het woord. Ze is eindverantwoordelijk voor de opzet, financiële kaders en goede uitvoering van de periodieke Planning en Control cyclus van het Kadaster. De afdeling acteert als finance businesspartner (Business Control) naar de operatie en daarmee naar een breed pallet aan belanghebbenden uit verschillende disciplines, waarin zij faciliteert en adviseert, maar ook kaderstellend opereert in samenwerking met de andere directies. Voor deze afdeling ben ik op zoek naar een Senior Concern Controller.

VOORWAARDEN

 • Bruto salarispakket maximaal € 97.000,00 per jaar (all-in) o.b.v. 36 uur per week (schaal 12 functie)
 • Bruto salaris circa € 5.500,00 tot maximaal € 6.465,00 per maand (schaal 13)
 • Individueel Keuze Budget (IKB) van 25% (incl. vakantiegeld)
 • Vakantiedagen 36 per jaar
 • Persoonlijk ontwikkelbudget € 1.250,00 p/j, tegemoetkoming ziektekosten € 125,00 p/m; thuiswerkvergoeding € 25,00 p/m
 • Omgeving welke persoonlijke ontwikkeling stimuleert en faciliteert
 • Veel vrijheden als het gaat om de invulling van de rol en het nemen van eigen initiatieven om de financiële organisatie naar een hoger plan te tillen
 • Mogelijkheid tot flexibele werktijden en thuiswerken

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Vanuit finance perspectief optreden als organisatie brede adviseur en sparringpartner voor interne belanghebbenden en deze rol actief uitdragen
 • Verzorgen van uitgebreide management rapportages en analyses, het schrijven van toelichtingen hierop en het bewaken van de samenhang en consistentie
 • Opstellen van adviezen over verdere innovatie en doorontwikkeling, control van het integraal portfolio overleg
 • Proactief stimuleren van de consistentie en samenhang in beleid, sturing en verantwoording en de daarvan afgeleide kaders voor de planning & control, met het doel om de performance van Het Kadaster positief te beïnvloeden
 • Analyseren en optimaliseren van de stuur- en verantwoordingsinformatie, waarmee de performance op financiële en niet-financiële KPI’s, en de doeltreffendheid van beleidskeuzes op corporate niveau, zichtbaar gemaakt worden en deze periodiek rapporteren/presenteren aan de directies en RvB
 • Middels helikopterview zorgdragen voor onderhoud en beheer van de processen in de P&C cyclus en stimuleren van het procesmatig werken
 • Verzorgen van data-analyses, o.a. op het gebied van kostenallocatie en het ondersteunen bij offerte trajecten
 • Intensief onderhouden van een breed pallet aan interne belanghebbenden en optreden als hét gezicht en aanspreekpunt voor de P&C cyclus voor de interne organisatie

PROFIEL

 • Afgeronde Master in Finance, (Bedrijfs)economie, Accounting & Control of vergelijkbaar; een afgeronde RA, CPC of of RC opleiding is gewenst
 • Ervaring binnen een (semi) publieke omgeving of zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is sterk gewenst, maar ervaring bij een grote, complexe profit organisatie kan ook uitstekend passen
 • Concrete ervaring in een vergelijkbare, signalerende en brede, adviserende control rol
 • In staat om de verbinding te leggen tussen cijfers en waarden, mensen en systemen, en om management control vraagstukken te benaderen vanuit het perspectief van een kennisinstelling
 • Professional die weet hoe te bewegen binnen een grote (publieke) organisatie en het belang van samenwerking en ziet; daarbij passen competenties als organisatiesensitiviteit, geduld, doortastendheid en verbinding kunnen leggen tussen cijfers en waarden, mensen en systemen, innovatie en beheersing (met oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen)
 • Zelfstandigheid en initiërend vermogen zijn belangrijke aspecten voor succes in deze functie
 • Een constructieve, heldere en tevens stevige manier van communiceren/presenteren is van groot belang; laat zich uitsluitend overtuigen o.b.v. argumenten/feiten en durft ook nee te zeggen
 • Resultaatgericht, verbindend, stevigheid en onafhankelijkheid zijn in deze functie essentiële competenties
 • In staat om complexe materie snel te doorgronden en de vinger op de zere plek te leggen
 • Analytisch sterk, maar tevens handen uit de mouwen type die het niet alleen bedenkt, maar ook (mede) uit kan voeren
 • Affiniteit met business intelligence en bijbehorende tools (zoals SAC (van SAP) of power BI), of bereidheid daarin te investeren

HET KADASTER

In Nederland registreert Het Kadaster de openbare registers sinds 1832 gegevens over al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland, wie welke rechten heeft en alle wijzigingen die zich daarin voordoen. Hiermee registreren en verstrekken zij gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is dat hun wettelijke taak. De gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Er meer dan 1.700 collega’s en zijn de totale opbrengsten zijn circa € 300 miljoen

SOLLICITEREN

Helaas, deze functie is recentelijk ingevuld. Heb je interesse om eventuele andere mogelijkheden in mijn netwerkte bespreken? Bel mij voor meer informatie!

+31 (0)6 – 21 88 64 12

kadaster-logo-1

Het Kadaster

Senior Concern Controller

Vacature gegevens
RA/RC, WO
Apeldoorn
Vast