Matthijs Hubbers

Kasper belde mij op mijn gsm op vakantie. Direct kwam hij to the point en via de app onstond een afspraak vlak na mijn terugkeer. Een passende rol, met nog veel onbekende parameters vooral in de (nabije) toekomst van het bewuste bedrijf. Dat deed hem besluiten om mij voor te stellen, immers zijn opdracht was: zoek een rechterhand waar de CFO veel aan over kan laten, ook onverwachte issues. Dat deed Kasper besluiten iets boven het profiel te zoeken en zo kwam hij bij mij. Hij was daar naar mij, maar ook naar de opdrachtgever, duidelijk in. Niet vaak zie je een recruiter die af durft te wijken van een profiel, of iets extra’s daar aan toe voegt! Dat uiteindelijk de opdrachtgever zich aan zijn eigen (budgettaire) kaders hield is zijn goed recht, maar zonder Kasper was deze optie nooit besproken geweest.