INGEVULD

Business Controllers

VOORWAARDEN

 • Maximaal jaarsalaris € 75.000,00 (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) o.b.v. een fulltime dienstverband
 • Inschaling o.b.v. CAO Zorg en Welzijn, afhankelijk van ervaring maximaal € 5.266,00 per maand o.b.v. een 36-urige werkweek
 • Individueel Keuzebudget (IKB, met o.a. vakantiegeld, eindejaarsuitkering/13e maand, bovenwettelijke vakantiedagen, levensloopbijdrage)
 • Er zal in eerste instantie een jaarcontract worden geboden, welke bij goed functioneren omgezet zal worden naar een vast dienstverband voor onbepaalde tijd
 • Theoretische verdieping van het finance vak (opleidingen) en persoonlijke ontwikkeling (trainingen en cursussen) worden door de organisatie gestimuleerd
 • De positie maakt deel uit van een hecht team professionals die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan
 • Complexe vraagstukken voor betrokken controller die is staat is binnen een team te functioneren, maar tevens in staat is zelfstandig te werken en proactief de benodigde informatie weet te verzamelen
 • Omgeving met grote exposure in de politiek en de media vanwege thematiek en dynamiek
 • Actief meewerken en -denken in een organisatie die momenteel een verdere professionalisering doormaakt

POSITIE

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management en het bestuur over diverse aangelegenheden, waaronder de effectiviteit van geïmplementeerd beleid en uitgevoerde processen, de omvang en kwaliteit van geleverde producten en de besteding/optimale verdeling van ter beschikking staande middelen
 • Proactief participeren in de actuele ontwikkeling van de business control functie, de planning en control instrumenten ten behoeve van de gehele COA organisatie en een verdere professionalisering van de rol van Finance binnen het COA
 • Analyseren van en adviseren over instrumenten ter beheersing van de risico’s en borging van de kwaliteit
 • Opstellen en ontwikkelen van concern brede managementrapportages ter verbetering van de stuurinformatie
 • Toetsen en verbeteren van de betrouwbaarheid van managementinformatie over o.a. primaire en ondersteunende processen (AO/IB)
 • Stimuleren van de samenwerken binnen de kleine keten (IND, DT&V en het departement) en tevens het opstellen van analyses aangaande deze samenwerking
 • Mede coördineren en opstellen van de verantwoordingsrapportages m.b.t. het ketenjaarplan

PROFIEL

 • Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op WO niveau, bij voorkeur aangevuld met een RA, RC of CPC opleiding
 • Ervaring binnen een grote, complexe omgeving met uiteenlopende belangen is sterk gewenst; deze ervaring kan opgedaan zijn binnen de publieke sector, maar ook binnen het (internationale) bedrijfsleven of de accountancy
 • Finance businesspartner die in staat is om over finance heen te kijken naar het grotere plaatje, in bezit is van een uitstekende helicopterview en complexe materie (modelmatig en theoretisch) weet te doorgronden
 • Optreden als financieel sparringpartner en adviseur m.b.t. COA brede vraagstukken; tevens richting het Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Onafhankelijke, resultaatsgerichte adviseur die mensen weet te bewegen binnen een grote, complexe (publieke) organisatie
 • Competenties zoals organisatie/politieke sensitiviteit, geduld, doortastendheid en verbinding kunnen maken zijn van essentieel belang voor een goede invulling van deze brede controlling rol
 • Uitstekend analytisch vermogen om totale processen te overzien en de vinger op de zere plek te leggen
 • Stevige gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen
 • Kennis en ervaring in het gebruik met SAP (of een vergelijkbaar groot ERP systeem) is gewenst

OPDRACHTGEVER

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Tevens spant het COA zich in om hen te begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De organisatie werkt daarbij nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ieder van deze partners heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Het COA is een ZBO (Zelfstandig Bestuurs Orgaan; budget circa € 500 miljoen) en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van Mark Harbers, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het COA legt verantwoording af aan dit ministerie en voert een politieke opdracht uit. Om het hechte control team verder vorm te geven en uit te breiden, wordt er gezocht naar maatschappelijk betrokken controllers.

 • Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding en een (ontwikkel) assessment kan deel uitmaken van de procedure

SOLLICITEREN

Helaas, deze functie is recentelijk ingevuld. Heb je interesse om eventuele andere mogelijkheden te bespreken? Bel mij voor meer informatie!

+31 (0)6 – 21 88 64 12

COA-logo

COA

Business Controllers

Vacature gegevens
RA/RC, WO
Den-Haag
Vast