INGEVULD

Controller

CONTROLLER MET COÖRDINERENDE EN LEIDENDE ROL IN OPTIMALISEREN

P&C CYCLUS OP CONCERN NIVEAU

 

POSITIE

De afdeling Concerncontrol is erop gericht om de prestaties van Fontys duurzaam positief te beïnvloeden. Dit doet zij o.a. door ondersteuning van College van Bestuur en management bij strategische keuzes en het formuleren van financieel beleid. Dit beleid wordt dan weer vertaald naar bijbehorende organisatorische inrichting en het prestatie-, kwaliteits- en risicomanagement. De toegevoegde waarde van Concerncontrol is zichtbaar en merkbaar via de bijdrage aan wendbaarheid, transparantie en doelgerichtheid van de organisatie. Het is een gevarieerd team van Controllers, dat samen met het auditteam onafhankelijk gepositioneerd in de bestuursstaf van het College van Bestuur. Concerncontrol werkt nauw samen met de vijf domeincontrollers die dicht bij de 28 onderwijsinstituten en de 7 ondersteunende diensten opereren. Ieder teamlid bij Concerncontrol heeft een specifiek aandachtsgebied. De sfeer in het team is informeel, laagdrempelig en hands-on. Team Concerncontrol voert onder andere regie op de P&C cyclus op instellingsniveau.

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Maximaal jaarsalaris € 85.000,00 (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) o.b.v. een fulltime 40-urige werkweek
 • Inschaling o.b.v. CAO Hoger Beroepsonderwijs schaal 13, afhankelijk van ervaring maximaal € 6.036,00 per maand o.b.v. een 40-urige werkweek
 • Vakantiegeld 8% + vaste eindejaarsuitkering 8,33% + 50 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime 40-urige werkweek)
 • Uitstekende overige secundaire voorwaarden + vergoeding reiskosten
 • Werkgever die actief investeert in persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen, trainingen en opleidingen
 • Positieve werksfeer waarbij samenwerken en verdere professionalisering van de organisatie hoog in het vaandel staan
 • Omgeving die je de ruimte geef om de organisatie te leren kennen en te groeien in je rol
 • De intentie is om bij goed functioneren het contract voor bepaalde tijd na een jaar om te zetten in een contract voor onbepaald tijd
 • Een parttime invulling op 90% (vier om vijf dagen) is bespreekbaar, maar geniet niet de voorkeur

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Hét specifieke aandachtsgebied is het coördineren van de gehele P&C cyclus en het bewaken van de samenhang en consistentie in de inrichting en uitvoering van de planning & control
 • Proactief stimuleren van de consistentie en samenhang in beleid, sturing en verantwoording en de daarvan afgeleide kaders voor de planning & control, met het doel om de performance van Fontys op (middel)lange termijn positief te beïnvloeden
 • Coördineren van en bijdragen aan het opstellen van de Kaderbrief, de Fontys meerjarenraming en begroting en de periodieke bestuursrapportages voor management, College van Bestuur, Raad van Toezicht en Centrale Medezeggenschapsraad.
 • Analyseren en optimaliseren van de stuur- en verantwoordingsinformatie, waarmee de performance op financiële en niet-financiële KPI’s, en de doeltreffendheid van beleidskeuzes op corporate niveau zichtbaar gemaakt worden
 • Vanuit een helikopter view zorgdragen voor onderhoud en beheer van de processen in de P&C cyclus en stimuleren van het procesmatig werken binnen het team; mede om de komende jaren een aantal processen te herontwerpen en de bijbehorende informatievoorziening te vernieuwen
 • Signaleren van ontwikkelingen en gevraagd en ongevraagd adviseren op strategisch en tactisch niveau over de kwaliteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering, de governance op verschillende organisatieniveaus, het risicomanagement en het financiële beleid
 • Onderhouden van zowel externe (o.a. vereniging Hogescholen) en interne contacten, onder meer met het College van Bestuur, directie en management en optreden als hét gezicht en aanspreekpunt voor de P&C cyclus voor de domeincontrollers en de collega’s in de instituten en de diensten.

PROFIEL

 • Afgeronde bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding op WO niveau, bij voorkeur aangevuld met een RA of RC opleiding (eventueel studerende)
 • Concrete ervaring in een vergelijkbare, brede, signalerende en adviserende control rol binnen een grote (publieke), complexe organisatie/*
 • Professional met een stevige financiële basis die verder kijkt dan finance en in staat is om management control vraagstukken praktisch te vertalen met een effectieve balans tussen ”basis op orde” en vernieuwing
 • Ervaring met procesmanagement, veranderprocessen en projectleiderschap is sterk gewenst
 • Professional die weet hoe te bewegen binnen een grote (publieke) organisatie; daarbij passen competenties als organisatiesensitiviteit, geduld, doortastendheid en verbinding kunnen leggen tussen cijfers en waarden, mensen en systemen, innovatie en beheersing (met oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen)
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift) t.b.v. presentaties en het opstellen van verschillende rapportages aan zowel interne als externe belanghebbenden op divers niveau
 • Stevige en integere gesprekspartner met impact die tevens oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen. In staat om in partnerschap adviserend en oplossend te handelen
 • Affiniteit met de laatste ontwikkelingen op het gebied van BI en digitalisering (big data, BI tools, etc.) en bereid daarin te investeren

FONTYS

Fontys is een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs van Nederland, met bijna 44.000 studenten en meer dan 4.700 medewerkers. Er zijn 28 instituten die 81 bacheloropleidingen verzorgen in voltijd, deeltijd en duaal, in bijna alle sectoren van de maatschappij. Daarnaast bieden ze 28 masteropleidingen en 13 Associate degrees aan. Ook verzorgen ze een gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen, vooral in Zuid-Nederland. Behalve op onderwijs legt Fontys zich – met onder andere 45 lectoraten, waarvan een in samenwerking met een andere hogeschool – toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

SOLLICITEREN

Helaas, deze functie is recentelijk ingevuld. Heb je interesse om eventuele andere mogelijkheden te bespreken? Bel mij voor meer informatie!

+31 (0)6 – 21 88 64 12

c0435a6c-c08a-4d41-81c4-708521785a01_image3600009228556848948

Fontys

Controller

Vacature gegevens
RA/RC, WO
Eindhoven
Vast